top

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna, på individ- och gruppnivå , privat och i organisationer.

 

Min mottagning ligger i Gamla Stan i Stockholm. Där tar jag emot för individuella och parsamtal, kurser och andra gruppaktiviteter.

 

I mitt arbete är det alltid individens situation här och nu som är i fokus. Jag har ett integrerat arbets - och förhållningssätt, och arbetar med flera olika metoder beroende på vilka frågeställningar som är aktuella.

 

Min teoretiska utgångspunkt har jag främst i relationella/kognitiva teorier, affektteori och anknytningsteori. Dessa är moderna teorier, tekniker och metoder som grundar sig på empirisk forskning om hjärnans funktion avseende känslor, tankar och beteenden.

 

I kontakten med mig erbjuds - förutom samtal – möjligheten att pröva upplevelsebaserade metoder som gestaltning, visualisering, bild och rörelse. Sådana metoder bidrar till att förändringsprocessen går snabbare och underlättar en integrering av känsla, tanke och handling.

 

Jag är medlem i:
Sveriges psykologförbund

Psykologföretagarna i Sverige AB

SFRP svenska föreningen relationell psykoterapi

Svensk Psykodramaförening

Nordiska institutet för symboldrama

SIPS- Stockholms institut för psykodrama,sociometri och grupppsykoterapi