top

Tidigare kurser

Grupp för "alltför duktiga flickor". En kurs i personlig utveckling specifikt för kvinnor. 2003-2013
Den har jag hållit tullsammans med min kollega Marie Sjömark.

 

Psykodramakurser i Grekland hösten 2011, 2012 och 2017.

 

Psykodramagrupp

Psykodramagruppen är en halvöppen grupp för personlig utveckling.
Man binder sig för en termin i taget. Vid varje terminsslut tar vi imån av plats in nya deltagare.
Deltagarantalet är max 10. Vi träffas antingen varannan tisdagskväll jämna veckor kl.18-21
eller torsdagskvällar ojämna veckor kl. 17-20 i lokaler i Gamla Stan. Jag leder de här grupperna
tillsammans med mina kollegor Malin Elgborn (tisdagar) och Christina Löwenborg (torsdagar).

 

Psykodrama är en metod utvecklad av Dr. J. L. Moreno. Metoden kan användas i psykoterapeutiska sammanhang,
i personlig utveckling, pedagogiskt, i handledning, i ”teambuilding¨ och i organisationsutveckling.

Psykodrama är en lösningsfokuserad metod där vi arbetar utifrån här- och - nu för att integrera känsla, tanke och handling. Du får möjlighet att ta dig an frågeställningar och svårigheter med hjälp av gestaltande metoder.

Viktiga begrepp i psykodrama är spontanitet och kreativitet. Genom att i grupp gestalta tidigare händelser, situationer i nuet eller framtidsdrömmar kan du upptäcka nya sidor och resurser hos dig själv. Du får möjlighet att pröva nya roller och strategier för att lösa livets knutar.

Att förändra sitt beteendemönster är svårt och tar längre tid om man endast bearbetar det teoretiskt och genom samtal. Däremot kan vi skapa förändring genom nya upplevelser. Det har man möjlighet till i en psykodramagrupp.

 

För mer information och intresseanmälan kontakta mig på mobil eller e-mail.